:: เช่าโฮสติ้ง
:: จดโดเมนเนม
:: ตรวจสอบโดเมนเนม
:: Hosting Reseller
:: VPS
:: ออกแบบเว็บไซต์
:: สั่งซื้อบริการ
:: วิธีการชำระค่าบริการ
:: ระบบจัดการ Domain
:: Net2Ftp
:: จดโดเมนฟรี .co.nr
:: จดโดเมนฟรี .co.cc
 
 
Server: CentOS
Data Center : Thailand (ตึกกสท)
Specs: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz, RAM 8GB, DDR-2 667MHz
Support:
MySQL, PHP, Perl, CGI, SSI, SSL, phpMyAdmin, FTP, Flash
Features: Webmail, Spam mail filter, Virus scan, UPS & Backup generator system, 24 x 7 access to website, 24 x 7 technical support, 99.9% Up-time
website monitoring service
   :: บริการ Web Hosting
S Package เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นมีเว็บไซต์ ในราคาประหยัด (S-50, S-250)
D Package เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ขนาดใหญ่ สามารถรองรับการเขียน PHP, AJAX, MySQL ได้เป็นอย่างดี (D-100, D-500, D-1000, D-2000, D-5000)

ข้อมูลที่ให้บริการ

S-50

S-250

D-100

D-500

D-1000 D-2000 D-5000

จำนวนพื้นที่ โฮสติ้ง

50 MB

500 MB

100 MB

500 MB

1 GB 2 GB 5 GB

จำนวน Data Transfer/Mounth

2 GB

8 GB

2 GB

6 GB

15 GB 30 GB 75 GB

Bandwidth ที่เกินกำหนดคิดเพิ่ม (ต่อ1 GB) เรียกเก็บสิ้ี 45 บาทต่อ 1 GB
ถ้าต้องการเปิดใช้กรุณามัดจำเงินเพิ่ม 150 บาท

จำนวน Domain name (yourdomain.com)

1

1

1

1

1 2 3
จำนวน Domain alias (เว็บเดิมแต่หลายชื่อ) 1 1 1 1 2 2 2

จำนวน Sub Domain (sub.yourdomain.com)

5

10

5

10

20 30 Unlimited

จำนวน MySQL

0

0

2

8

10 15 20

Phpmyadmin

 

 

PHP 5 + Zend, Perl, CGI

 

 

HTML, HTM ,files

สามารถ Upload file ผ่านเว็บ
script install ผ่านเว็บ (net2ftp)

Upload file โดย FTP (yourdomain.com)

Web Site Statistic
Graphic(Webalizer stats) Logs Apache

Control Panel (DirectAdmin)

Telephone Technical Support

MSN Technical Support

Custom Error Pages

Frontpage Extensions

         

Security Features

 

 

 

 

     

Password Protected Directories

Email Features

 

 

 

 

     

Email Account

10

20

10

20

30 50 Unlimited

Anti Spam

Anti Virus

Webmail (Squirrelmail UebiMiau Roundcube)

POP3, IMAP, SMTP

Email Forward, Alias Autoresponders

เงื่อนไขการชำระเงิน

 

 

 

 

     

Setup Fee

Free

Free

Free

Free

Free Free Free

ค่าบริการรายปี (บาท)

299.- 599.- 599.- 899.- 1,199.- 1,499.- 2,599.-
หมายเหตุ
- Package D-5000 ฟรีโดเมน 1 โดเมน ในปีแรกที่เปิดใช้บริการ
- ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%