:: เช่าโฮสติ้ง
:: จดโดเมนเนม
:: ตรวจสอบโดเมนเนม
:: Hosting Reseller
:: VPS
:: ออกแบบเว็บไซต์
:: สั่งซื้อบริการ
:: วิธีการชำระค่าบริการ
:: ระบบจัดการ Domain
:: Net2Ftp
:: จดโดเมนฟรี .co.nr
:: จดโดเมนฟรี .co.cc
 
 
Server: CentOS
Data Center : Thailand (ตึกกสท)
Specs: Intel(R) Xeon(R) CPU X3210 @ 2.13GHz, RAM 8GB, DDR-2 667MHz
Support:
MySQL, PHP, Perl, CGI, SSI, SSL, phpMyAdmin, FTP, Flash
Features: Webmail, Spam mail filter, Virus scan, UPS & Backup generator system, 24 x 7 access to website, 24 x 7 technical support, 99.9% Up-time
website monitoring service

   ::  บริการจด Domain Name

Domain/Price 1 ปี 2 ปี 3ปี 4ปี 5ปี
.com 350 บาท 700 บาท 1,050 บาท 1,400 บาท 1,750 บาท
.net 350 บาท 700 บาท 1,050 บาท 1,400 บาท 1,750 บาท
.org 350 บาท 700 บาท 1,050 บาท 1,400 บาท 1,750 บาท
.info 350 บาท 700 บาท 1,050 บาท 1,400 บาท 1,750 บาท

หมายเหตุ
- Domian Forwarding + 30 บาท
- Email Forwarding + 30 บาท
- DNS Service + 30 บาท ในกรณีที่ท่านไม่มี DNS Server

Check Domain : www. .